Gostilna MOHOREČ je ime dobila po bližnjem zaselku MOHOREČI. Na tem kraju je bila pred mnogimi leti sezidana cerkvica sv. Mohorja in Fortunata. Še danes viden ostanek te cerkve je kamniti kip glave, ki ga domačini imenujejo kar sv. Mohor. Čas izdelave tega kipa ni dovolj raziskan, kakor tudi ne sam namen tega grobo obdelanega kamnitega kipa.. Po nekaterih ocenah sodi v srednji vek ali celo v čas starokrščanstva. Kip je sedaj postavljen na dvorišču zaselka MOHOREČI.

Sama Gostilna MOHOREČ je od zaselka MOHOREČI oddaljena 200 metrov. Postavljena je v borov gozdič ob regionalni cesti Bertoki-Sv. Anton-Gračišče … To je pot, ki so jo pred vojno uporabljale tudi Šavrinke – jajčarice, ki so iz Istre na oslih tovorile ali nosile na glavah jajca iz Istre in druge domače pridelke v Trst.

Mimo Gostilne MOHOREČ pa gredo še druge poti. Tu je planinska transverzala obalnega območja. Mimo gre tudi peš pot Rižana-Mohoreči-Kubed ter kolesarska rekreacijska pot, kakor tudi jahalna pot.